logo CFT   Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut naukowy kategorii A

english version | Strona BIP Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
strona główna
informacje ogólne
księgowość
sekretariat
pracownicy
praca w CFT PAN
RODO
regulaminy
zamówienia publiczne
po godzinach
po godzinach
drużyna biegowa
rada naukowa
badania naukowe
seminaria
granty badawcze
publikacje
doktoraty
szkoły doktorskie
praktyki i staże w CFT
działalność
edukacyjna
oferty pracy - postdoc
euraxess
kanał YouTube
dla mediów
media o nas
zdjęcia
jak tu dotrzeć?
pliki dla pracowników
odsyłacze
różne
różne
konferencje
biblioteka
klaster do obliczeń równoległych
WebMail
WebMail

Badania Naukowe

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Więcej


Badania Naukowe | Grupy badawcze | Granty badawcze | Publikacje


Tematyka badań realizowanych w CFT PAN w 2019 roku.

Stan na dzień 01.01.2019
Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania
1 Badanie aspektów matematycznych i kosmologicznych ewolucji pól grawitacyjnych. Prof. J. Kijowski
2 Mechanika kwantowa układów nieliniowych i złożonych. Prof. M. Kuś
3 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji. Prof. K. Życzkowski
4 Termodynamika i dynamika mezoskopowych układów kwantowych. Prof. K. Rzążęwski
5 Astrofizyka wysokich energii. Prof. A. Janiuk
6 Nauka a społeczeństwo. Prof. Ł. A. Turski
7 Optoelektronika i automatyka w badaniach nad kontrolą i regulacją zachowań metodami neuroinżynierii. Prof. L. Mankiewicz
8 Topologiczne własności rozwiązań równania Diraca. Prof. I. Białynicki-Birula
9 Obserwacyjne ograniczenia na własności ciemnej energii. Prof. Bożena Czerny
10 Koneksje Cartana i specjalne geometrie kontaktowe. Prof. P. Nurowski
11 Topologia i geometria w mechanice kwantowej. Prof. A. Sawicki
12 Matemetyczna i numeryczna ogólna teoria względności oraz kosmologia. Prof. M. Korzyński
13 Nieklasyczne korelacje w złożonych układach fizycznych. Prof. R. Augusiak
14 Dyssypacja w układzie wielu ciał. Dr K. Pawłowski
15 Testowanie OTW i alternatyw za pomocą kosmicznych pół gęstości i prędkości galaktyk. Dr W. Hellwing
16 Ewolucja kwantowych układów otwartych a przejście kwantowo-klasyczne. Prof. J. Korbicz
Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania

Więcej...

Grupy badawcze działające w CFT


Granty badawcze realizowane w CFT

Tytuł grantuKierownik projektuInstytucja finansującaCzas realizacji
VErTIGO-Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię. Dr Wojciech Hellwing NCN 04.09.2019 - 03.09.2024
Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych Mgr Piotr Grochowski NCN 05.07.2019 - 04.07.2021
Dynamiczna niestabilność Stonera Prof. Kazimierz Rzążewski NCN 14.01.2019 - 13.01.2021
Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w wymiarze pięć Prof. Paweł Nurowski NCN 10.01.2019 - 09.01.2021
Samotestujące układy kwantowe oraz niezależne od urządzenia relacje niepewności dr. Jędrzej Kaniewski NCN 01.07.2018 - 30.06.2019
Przejście kwantowo-klasyczne. Nowe problemy i metody badania Prof. Marek Kuś NCN 08.06.2018 - 07.06.2021
Protokoły samokontroli dla wieloczęściowych stanów kwantowych
Logo
Dr hab. Remigiusz Augusiak FNP 01.05.2018 - 30.04.2021
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk Prof. Bożena Czerny NCN 09.04.2018 - 08.04.2023
Specjalne geometrie związane z grupą G_2 dr Katja Sagerschning NCN 01.01.2018 - 31.12.2019
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach Tomasz Maciążek NCN 17.07.2017 - 16.11.2019
Hiperakrecja materii na czarną dziurę Prof. Agnieszka Janiuk NCN 10.07.2017 - 09.07.2020
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jego zastosowania w kosmologii Prof. Mikołaj Korzyński NCN 10.04.2017 - 09.04.2021
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej mgr Rafał Ołdziejewski NCN 17.01.2017 - 16.08.2019
Stabilność zagadnienia początkowego dla równań einsteina: aspekty klasyczne i kwantowe Prof. Jerzy Kijowski NCN 16.01.2017 - 15.01.2020
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk Dr Wojciech Hellwing EC / European Commission / Marie Skłodowska-Curie IF 2017 - 2019
Populacje gwiazdowe gigantycznych radioźródeł dr Agnieszka Kuźmicz, opiekun naukowy prof. Bożena Czerny NCN 01.10.2016 - 30.09.2019
Dynamika gazów kwantowych Prof. Kazimierz Rzążewski NCN 14.07.2016 - 13.07.2020
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe Prof. Karol Życzkowski NCN 09.06.2016 - 08.06.2021
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych Prof. Adam Sawicki NCN 12.04.2016 - 11.04.2021
Ciąg główny kwazarów Prof. Bożena Czerny NCN 03.02.2016 - 02.07.2019
Tytuł grantuKierownik projektuInstytucja finansującaCzas realizacji

Badania Naukowe | Grupy Badawcze | Granty badawcze | Publikacje

Website support