logo CFT   Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut naukowy kategorii A

english version
strona główna
informacje ogólne
księgowość
sekretariat
pracownicy
praca w CFT PAN
regulaminy
zamówienia publiczne
po godzinach
po godzinach
drużyna biegowa
rada naukowa
badania naukowe
seminaria
granty badawcze
publikacje
doktoraty
praktyki i staże w CFT
działalność
edukacyjna
oferty pracy - postdoc
euraxess
kanał YouTube
dla mediów
media o nas
zdjęcia
jak tu dotrzeć?
pliki dla pracowników
odsyłacze
różne
różne
konferencje
biblioteka
klaster do obliczeń równoległych
WebMail
WebMail

Badania Naukowe

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Więcej


Badania Naukowe | Grupy badawcze | Granty badawcze | Publikacje


Badania naukowe realizowane w CFT PAN w 2017 r.

Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania
1 Badanie aspektów matematycznych i kosmologicznych ewolucji pól grawitacyjnych Prof. J. Kijowski
2 Mechanika kwantowa układów nieliniowych i złożonych Prof. M. Kuś
3 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji Prof. K. Życzkowski
4 Termodynamika i dynamika mezoskopowych układów kwantowych Prof. K. Rzążewski
5 Badania zjawisk kosmicznych w różnych skalach czasowych Prof. L. Mankiewicz
6 Astrofizyka wysokich energii Prof. A. Janiuk
7 Koneksje Cartana i specjalne geometrie kontaktowe Prof. P. Nurowski
8 Nauka a społeczeństwo Prof. Ł. A. Turski
9 Optoelektronika i automatyka w badaniach nad kontrolą i regulacją zachowań metodami neuroinżynierii. Prof. L. Mankiewicz
10 Wykorzystanie metod elektrodynamiki do opisu fal grawitacyjnych Prof. I. Białynicki-Birula
11 Obserwacyjne ograniczenia na własności ciemnej energii Prof. Bożena Czerny
12 Topologia i geometria w mechanice kwantowej Prof. A. Sawicki
13 Matemetyczna i numeryczna ogólna teoria względności oraz kosmologia Prof. M. Korzyński
Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania

Więcej...

Grupy badawcze działające w CFT


Granty badawcze realizowane w CFT

Tytuł grantuKierownik projektuInstytucja finansującaCzas realizacji
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk Prof. Bożena Czerny NCN 09.04.2018 - 08.04.2023
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe Prof. Karol Życzkowski NCN 09.06.2016 - 08.06.2021
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych Prof. Adam Sawicki NCN 12.04.2016 - 11.04.2021
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jego zastosowania w kosmologii Prof. Mikołaj Korzyński NCN 10.04.2017 - 09.04.2021
Hiperakrecja materii na czarną dziurę Prof. Agnieszka Janiuk NCN 10.07.2017 - 09.07.2020
Stabilność zagadnienia początkowego dla równań einsteina: aspekty klasyczne i kwantowe Prof. Jerzy Kijowski NCN 16.01.2017 - 15.01.2020
Populacje gwiazdowe gigantycznych radioźródeł dr Agnieszka Kuźmicz, opiekun naukowy prof. Bożena Czerny NCN 01.10.2016 - 30.09.2019
Dynamika gazów kwantowych Prof. Kazimierz Rzążewski NCN 14.07.2016 - 13.07.2019
Ciąg główny kwazarów Prof. Bożena Czerny NCN 03.02.2016 - 02.02.2019
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej mgr Rafał Ołdziejewski NCN 17.01.2017 - 16.01.2019
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk Dr Wojciech Hellwing EC / European Commission / Marie Skłodowska-Curie IF 2017 - 2019
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach Tomasz Maciążek NCN 2017 - 2019
Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii Prof. Lech Mankiewicz NCN 20.12.2013 - 19.12.2018
Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach Tomasz Maciążek NCN 02.10.2017 - 01.10.2018
Splątanie i dekoherencja ultrazimnych atomów dr Krzysztof Pawłowski NCN 06.03.2015 - 05.09.2018
Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działania operacji SLOCC Tomasz Maciążek MNiSW 25.08.2014 - 24.08.2018
Andrzej Trautman i Złoty Wiek Teorii Względności Prof. Paweł Nurowski MNiSW 23.06.2017 - 22.05.2018
Dekoherencja stanów niegaussowskich Dr hab. Łukasz Rudnicki NCN 20.02.2015 - 19.04.2018
Odtworzenie geometrii z danych rozproszeniowych Prof. Iwo Białynicki-Birula NCN 13.06.2013 - 19.04.2018
Non-locality in Multipartite Quantum Systems dr Remigiusz Augusiak EC / European Commission / Marie Skłodowska-Curie IF 01.04.2016 - 31.03.2018
Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych Prof. Agnieszka Janiuk NCN 25.02.2013 - 24.02.2018
Tytuł grantuKierownik projektuInstytucja finansującaCzas realizacji


Badania Naukowe | Grupy Badawcze | Granty badawcze | Publikacje

Website support