logo CFT   Center for Theoretical Physics PAS

A rank A research institute

wersja polska | CTP PAS Public Information Bulletin
Main Page
General Information
Accountancy
Secretariat
Employees
Work in CTP PAS
GDPR
Rules of Work
Public Procurement
After Hours
After Hours
Running Team
Scientific Council
Scientific Research
Seminars
Research Grants
Publications
Doctorates
Internships and practices in CTP PAS
Educations
Jobs - Postdoc
Euraxess
YouTube Channel
For Press
Media about us
Photos
How to get here
Files for Employees
Links
Others
Others
Conferences
Library
Cluster for Parallel Computing
WebMail
WebMail

Kontakty do ekspertów Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Poniżej znajduje się lista pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN będących ekspertami w wymienionych dziedzinach z którymi można się kontaktować w związku z informacjami prasowymi o wynikach badań prowadzonych w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Ekspertów prosimy podpisywać wraz z afiliacją "fizyk z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN". Wszystkie wypowiedzi, zdjęcia z ekspertami powinny być przez nich autoryzowane. Niektóre z wywiadów udzielonych przez naszych ekspertów są dostępne również na naszym kanale Youtube.

Stopień Imię Nazwisko Zakres kompetencji Kontakt bezpośredni
prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula Teoria kwantów i elektrodynamika.
dr Tomasz Górski Kondensat Bosego-Einsteina, mechanika kwantowa.
dr Jan Gutt Geometria różniczkowa i algebraiczna, teoria Liego, metody geometryczne w fizyce.
dr hab. Agnieszka Janiuk Astronomia, astrofizyka.
prof. dr hab. Jerzy Kijowski Podstawy teorii względności i teorii kwantów.
dr Mikołaj Korzyński Teoria względności, astrofizyka, kosmologia.
prof. dr hab. Marek Kuś Chaos, informatyka kwantowa, podstawy mechaniki kwantowej.
dr hab. Lech Mankiewicz Rozbłyski gamma, teleskopy-roboty, finansowanie nauki, edukacja.
502 89 53 11
prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski Optyka kwantowa, gazy kwantowe, podstawy mechaniki kwantowej.
dr Adam Sawicki Kwantowe korelacje, metody topologiczne i geoemtryczne.
prof. dr hab. Karol Życzkowski Chaos, dynamika nieliniowa, informacja kwantowa.

W przypadku problemów ze skontaktowaniem się z interesującym Państwa ekspertem, prosimy korzystać z pośrednictwa sekretariatu CFT PAN, tel. 22 847 09 20.

Website support