Rok 2017

1 (3/2017) Mankiewicz, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Zadrożny, A.;autorow dodatkowo, 5.;
Transition from fireball to Poynting-flux-dominated outflow in the three-episode GRB 160625B
Nature Astronomy, (doi), (link), vol. 2, p. 69–75, (2017-11-20)

2 (2/2017) Mankiewicz, L.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Zaremba, M.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Bulik, T.; Kasprowicz, G.;Nawrocki, K.; Wrochna, G.; Gromadzki, M.; Wyrzykowski, Ł.;Hamanowicz, A.; Rybicki, K.;Ulaczyk, K. P.; Michałowski, M.;autorów 3524, p.; Szadkowski, Z.;
Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger
Astrophysical Journal Letters, (doi), (link), i. 2, vol. 848, p. 1-59, (2017-10-20)

3 (1/2017) Mankiewicz, L.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Zaremba, M.; Żarnecki, A.; Opiela, R.;pozostałych, 1. a.;
Pi of the Sky observation of GRB160625B
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 10445, p. 104454C-1-12, (2017-08-09)


Rok 2016

4 (1/2016) Mankiewicz, L.; Zaremba, M.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Ćwiok, M. S.; Bulik, T.;Abbott, B.; Kowalska-Leszczyńska, I.;
LOCALIZATION AND BROADBAND FOLLOW-UP OF THE GRAVITATIONAL-WAVE TRANSIENT GW150914
Astrophysical Journal Letters, (doi), (link), i. 1, vol. 826, p. L13, (2016-07-20)


Rok 2015

5 (4/2015) Żarnecki, A.; Opiela, R.;Cunniffe, R.; Gorosabel, J.; Hudec, R.; Lara-Gil, O.; Ćwiek, A.; Caballero-Garcia, M. D.; Simon, V.; Jelinek, M.; Castro-Tirado, A. J.; Claret, A.; Oates, S. R.; Jeong, S.; Sokolov, V. V.; Makarov, D. I.; Tello, J. C.; Kubanek, P.; Guziy, S.; Bai, J.; Fan, Y.; Wang, C.; Park, I. H.;
Early optical follow-up of the nearby active star DG CVn during its 2014 superflare
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, (doi), (link), i. 4, vol. 452, p. 4195-4202, (2015-10-01)

6 (3/2015) Mankiewicz, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.;
Comparison of the period detection algorithms based on Pi of the Sky data
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9662, p. 1-12, (2015-09-11)

7 (2/2015) Obara, Ł.; Opiela, R.; Majcher, A.; Zadrożny, A.; Sokołowski, M.;
Pi of the Sky preparations for LSC-Virgo's electromagnetic follow-up project
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9662, p. 1-8, (2015-09-11)

8 (1/2015) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.;Batsch, T.; Majcher, A.; Wrochna, G.;Jelínek, M.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.;Castro-Tirado, A. J.; Dąbrowski, R.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.;
Status of the Pi of the Sky telescopes in Spain and Chile
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9662, p. 1-8, (2015-09-11)


Rok 2014

9 (8/2014) Obara, Ł.; Opiela, R.; Zadrożny, A.; Sokołowski, M.;
Pi of the Sky preparations towards advanced gravitational detector era
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9290, p. 1-8, (2014-11-25)

10 (7/2014) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Summary of the Pi of the Sky photometry improving methods
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9290, p. 1-12, (2014-11-25)

11 (6/2014) Obara, Ł.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Zadrożny, A.;
Comparison of different photometric algorithms on Pi of the Sky data
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9290, p. 1-8, (2014-11-25)

12 (5/2014) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Dąbrowski, R.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.;Batsch, T.; Castro-Tirado, A.; Jelínek, M.;
Pi of the Sky robotic observatories in Chile and Spain
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 9290, p. 1-8, (2014-11-25)

13 (4/2014) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
PHOTOMETRIC ANALYSIS OF PI OF THE SKY DATA
ACTA POLYTECHNICA (CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE), (doi), (link), i. 3, vol. 54, p. 225-230, (2014-10-01)

14 (3/2014) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Dąbrowski, R.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Batsch, T.; Castro-Tirado, A.; Jelınek, M.;
PI OF THE SKY FULL SYSTEM AND THE NEW TELESCOPE
REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, (link), vol. 45, p. 7-11, (2014-10-01)

15 (2/2014) Obara, Ł.; Opiela, R.; Zadrożny, A.; Sokołowski, M.;razem, 4. a.;
C7 multi-messenger astronomy of GW sources
General Relativity and Gravitation, (doi), (link), i. 9, vol. 46, p. 1771, (2014-08-20)

16 (1/2014) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Ćwiok, M.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Bulik, T.;Kowalska, I.; razem, 9. a.;
First Searches for Optical Counterparts to Gravitational-wave Candidate Events
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, (doi), (link), i. 2/909, vol. 211, p. 7, (2014-03-01)


Rok 2013

17 (9/2013) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Photometric analysis of Pi of the Sky data
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8903, p. 1-8, (2013-10-25)

18 (8/2013) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.;Ćwiek, A.;
The first release and preliminary analysis of Pi of the Sky data in R filter
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8903, p. 1-8, (2013-10-25)

19 (7/2013) Obara, Ł.; Opiela, R.; Zadrożny, A.; Sokołowski, M.;
Prompt searches for optical signals from gravitational wave transient candidates with Pi of the Sky
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8903, p. 1-8, (2013-10-25)

20 (6/2013) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Dąbrowski, R.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.;Batsch, T.; Majcher, A.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.;Ćwiek, A.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.;
Pi of the Sky - robotic telescope
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8903, p. 1-8, (2013-10-25)

21 (5/2013) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Czyrkowski, H.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.;Batsch, T.; Majcher, A.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.;Dąbrowski, R.; Nawrocki, K.; Małek, K.; Sokołowski, M.;
Pi of the Sky. Roboty w badaniach astrofizycznych
Publikacja konferencyjna Wykorzystanie Małych Teleskopów, (link), i. 1, vol. 1, p. 49-58, (2013-10-01)

22 (4/2013) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Obara, Ł.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.;Batsch, T.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.;Castro-Tirado, A. J.; Dąbrowski, R.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;de la Morena, B. A.;
Parallax in ''Pi of the Sky'' project
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, (doi), (link), i. 7, vol. 52, p. 1349-1354, (2013-10-01)

23 (3/2013) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Zaremba, M.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Batsch, T.;
Status of Pi of the Sky Telescopes in Spain and Chile
European Astronomical Society Publications Series, (doi), (link), vol. 61, p. 479-481, (2013-07-22)

24 (2/2013) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; ZAREMBA, M.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Batsch, T.; Małek, K.;
PSF modelling for very wide-field CCD astronomy
Astronomy & Astrophysics, (doi), (link), i. A119, vol. 551, p. 1-15, (2013-03-06)

25 (1/2013) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
PHOTOMETRIC ANALYSIS OF PI OF THE SKY DATA
ACTA POLYTECHNICA (CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE), (link), i. 1, vol. 53, p. 44-50, (2013-01-01)


Rok 2012

26 (2/2012) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Photometric analysis of the Pi of the Sky data
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8454, p. 1-10, (2012-11-07)

27 (1/2012) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Ćwiek, A.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; ZAREMBA, M.;Castro-Tirado, A. J.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Batsch, T.; Jelínek, M.;
Parallax in Pi of the Sky project
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8454, p. 1-6, (2012-11-07)


Rok 2011

28 (5/2011) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Ćwiok, M.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Pointing model of new Pi of the Sky detector in Spain
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8008, p. 1-13, (2011-10-06)

29 (4/2011) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; ZAREMBA, M.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Jelínek, M.; Castro-Tirado, J. A.; Batch, T.;
Present status of the Pi of the Sky telescopes
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 8008, p. 1-8, (2011-10-06)

30 (3/2011) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Majcher, A.; Wrochna, G.;Jelínek, M.; Sokołowski, M.; Ćwiok, M. S.; ZAREMBA, M.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.;Batsch, T.; Castro-Tirado, A.; Czyrkowski, H.; Dąbrowski, R.;
Detektory projektu Pi of the Sky w Hiszpanii i Chile
Publikacja konferencyjna Wykorzystanie Małych Teleskopów, (link), i. 1, vol. 1, p. 55-66, (2011-10-01)

31 (2/2011) Siudek, M.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Photometric Analysis of the Pi of the Sky Data
ACTA POLYTECHNICA (CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE), (link), i. 6, vol. 51, p. 68-71, (2011-06-01)

32 (1/2011) Siudek, M.; Kasprowicz, G.; Mankiewicz, L.; Małek, K.; Czyrkowski, H.; Ćwiok, M.; Dąbrowski, R.; Piotrowski, L.; Żarnecki, A.; Opiela, R.;Batsch, T.; Majcher, A.; Wrochna, G.; Sokołowski, M.; ZAREMBA, M.;Castro-Tirado, A. J.; Nawrocki, K.; Wawrzaszek, R.; Majczyna, A.;Jelínek, M.;
Pi of the Sky telescopes in Spain and Chile
ACTA POLYTECHNICA (CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE), (link), i. 6, vol. 51, p. 64-67, (2011-06-01)


Rok 2010

33 (1/2010) Mankiewicz, L.; Małek, K.; Żarnecki, A.; Opiela, R.; Sokołowski, M.;
Improving photometry of the Pi of the Sky
PROCEEDINGS OF SPIE, (doi), (link), vol. 7745, p. 1-11, (2010-09-14)