Zainteresowania naukowe

fizyka matematyczna, chaos kwantowy, teoria informacji kwantowej