Ostatnie 3 publikacje - ORCID

Pobierz wszystkie publikacje:

2018

1. (1/2018) Sagerschnig, Katja
The geometry of marked contact Engel structures
arXiv:1809.06455v1, 2018-09-17  🥇

2017

2. (2/2017) Sagerschnig, Katja
Contact manifolds, Lagrangian Grassmannians and PDEs
arXiv:1708.02718v2, 2017-08-09  🥈

3. (1/2017) Sagerschnig, Katja
The almost Einstein operator for $(2, 3, 5)$ distributions
arXiv:1705.00996v2, 2017-05-02  🥉

Pełna lista publikacji