Zainteresowania naukowe

Quantum Information, Quantum Chaos, Nonlinear Dynamics,Random Matrices, Theory of Voting

Projekty badawcze

Moje artykuły popularno-naukowe można znaleźć tutaj

Ostatnie 3 publikacje - ORCID

Pobierz wszystkie publikacje:

2020

1. (1/2020) Konrad Szymański; Karol Życzkowski;
Geometric and algebraic origins of additive uncertainty relations
JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 10.1088/1751-8121/ab4543, 2020-01-10  🥇

2018

2. (3/2018) Michał Białończyk; Andrzej Jamiołkowski; Karol Życzkowski;
Application of Shemesh theorem to quantum channels
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 10.1063/1.5027616, 2018-10-01  🥈

3. (2/2018) Luigi Seveso; Dardo Goyeneche; Karol Życzkowski;
Coarse-grained entanglement classification through orthogonal arrays
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 10.1063/1.5006890, 2018-07-01  🥉

Pełna lista publikacji