Ostatnie 3 publikacje - ORCID

Pobierz wszystkie publikacje:

2018

1. (1/2018) Grzegorz Rajchel; Adam Gąsiorowski; Karol Życzkowski;
Robust Hadamard Matrices, Unistochastic Rays in Birkhoff Polytope and Equi-Entangled Bases in Composite Spaces
MATHEMATICS IN COMPUTER SCIENCE, 10.1007/s11786-018-0384-y, 1661-8270, 2018-12-01  🥇

2017

2. (1/2017) Grochowski, Piotr T.; Rajchel, Grzegorz; Kiałka, Filip; Dragan, Andrzej;
Effect of relativistic acceleration on continuous variable quantum teleportation and dense coding
PHYSICAL REVIEW D, 10.1103/physrevd.95.105005, 2470-0010, 2017-05-26  🥈

Pełna lista publikacji