Zainteresowania naukowe

fizyka matematyczna, teoria informacji kwantowej, grafy kwantowe