Pracownicy CFT PAN

Administracja

Beata Bartyska (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
iod@cft.edu.pl
Mgr Magdalena Kacprzak (Kierownik Sekretariatu Naukowego i Działu Kadr)
kacprzak@cft.edu.pl    +48 22 847 09 20
Halina Kiełek (Główna Księgowa)
kielek@cft.edu.pl    +48 22 116 20 05
Mgr Patrycja Papierz (Samodzielna Księgowa)
papierz@cft.edu.pl    +48 22 116 20 05
Mgr Agnieszka Ryhorowicz-Bzdawska (Pracownik nieobecny)
ryhorowicz@cft.edu.pl    +48 22 847 09 20
Karolina Szafrańska (Pracownik Sekretariatu Naukowego i Działu Kadr)
szafranska@cft.edu.pl    +48 22 847 09 20
Mgr Joanna Zuzankiewicz (Zastępca Głównej Księgowej)
zuzankiewicz@cft.edu.pl    +48 22 847 09 20