Przewody doktorskie prowadzone w CFT PAN

Przewody otwarte:

Tryb i zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w CFT PAN. - 335,79 KB (PDF)

Przewody zamknięte: