Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN z dnia 14.11.2017.
Treść

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Dodano Wtorek, 6 listopad 2018, 12:42 CET