Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN z dnia 23.04.2015.
Treść

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Dodano Wtorek, 6 listopad 2018, 13:41 CET