Szczegóły aktualności

Tytuł Zamówienie publiczne nr ZP/8/05/12/2017 na usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych.
Treść

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza zamówienie publiczne nr ZP/8/05/12/2017 na usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych.

Więcej

SIWZ

Odpowiedź nr 1 na pytanie oferenta.

Odpowiedź nr 2 na pytanie oferenta.

Zestawienie złożonych ofert.

Wyniki oraz ocena punktowa złożonych ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Dodano Wtorek, 5 grudzień 2017, 08:28 CET
Linki

https://bzp.uzp.gov.pl.../ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55e21882-306b-4212-a0f1-4131dd3ab49b