Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko profesora w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Treść

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Więcej

Kwestionariusz Osobowy (pdf), (doc)

Dodano Wtorek, 14 listopad 2017, 10:38 CET
Linki

http://www.cft.edu.pl/...files/ogloszenie-20171114a.pdf