Szczegóły aktualności

Tytuł Dr Wojciech Hellwing został członkiem Zarządu Głównego PTA.
Treść

Podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na XXXVIII zjeździe w Zielonej Górze wybrano nowe władze Stowarzyszenia. W skład nowego zarządu wszedł m.in. dr Wojciech Hellwing, który jest pracownikiem CFT PAN.

Więcej

Dodano Piątek, 15 wrzesień 2017, 01:40 CEST
Linki

https://www.pta.edu.pl.../zarzad