Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z dnia 01/06/2016.
Treść

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego Astrofizyka procesów wokół obiektów zwartych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2012/05/E/ST9/03914, zarejestrowanego pod numerem 2012/05/E/ST9/03914 (SONATA - BIS). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora (ale nie wcześniej niż w roku 2009), lub mają otwarty przewód doktorski i uzyskają stopień doktora przed podjęciem pracy.

Więcej

Kwestionariusz Osobowy (pdf), (doc)

Dodano Środa, 1 czerwiec 2016, 06:53 CEST
Linki

http://www.cft.edu.pl/...upload/ogloszenie-20160601.pdf