Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko stypendysty w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Treść

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego Splątanie i dekoherencja ultrazimnych atomów" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2014/13fD/S T2/01883, zarejestrowanego pod numerem 2014/13/D/S T2/0188. Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów II stopnia oraz studenci co najmniej 4 roku studiów.

Więcej

Kwestionariusz Osobowy (pdf), (doc)

Dodano Piątek, 6 listopad 2015, 10:21 CET
Linki

http://www.cft.edu.pl/...upload/ogloszenie-20151106.pdf