Szczegóły aktualności

Tytuł Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Treść

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Więcej

Kwestionariusz Osobowy (pdf), (doc)

Dodano Piątek, 24 kwiecień 2015, 02:36 CEST
Linki

http://www.cft.edu.pl/...upload/ogloszenie-20150424.pdf