Szczegóły aktualności

Tytuł Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Zakup komputerów.
Treść

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu 130 tys. EUR, w przedmiocie: Zakup komputerów" finansowanego ze środków pochodzących grantu na podstawie Decyzji Nr DEC-2011/01/M/ST2/037 ogłoszonego dnia 12 sierpnia 2014 roku.

Więcej

Dodano Czwartek, 4 wrzesień 2014, 05:32 CEST
Linki

http://www.cft.edu.pl/...upload/ogloszenie-20140904.pdf