Szczegóły aktualności

Tytuł Zawiadomienie o dokonaniu ponownej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa 45 sztuk krzeseł do CFT PAN, ogłoszonego dnia 15 lipca 2014 roku.
Treść

Zawiadomienie o dokonaniu ponownej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu 130 tys. EUR, w przedmiocie: Dostawa 45 sztuk krzeseł do CFT PAN", ogłoszonego dnia 15 lipca 2014 roku.

Więcej.

Dodano Czwartek, 7 sierpień 2014, 07:00 CEST
Linki

http://www.cft.edu.pl/...upload/ogloszenie-20140807.pdf