Szczegóły aktualności

Tytuł Wspólna praca Piotra Migdała, Javiera Rodrguez-Laguna, Michała Oszmańca i Macieja Lewensteina została wyróżniona przez edytorów czasopisma Physical Review A.
Treść

Praca "Multiphoton states related via linear optics", której współautorem jest mgr Michał Oszmaniec została wyróżniona przez edytorów czasopisma Physical Review A. Autorzy wyróżnionej pracy badają problem, czy dwa n-fotonowe stany czyste mogą być przekształcone na siebie za pomocą optyki liniowej. Optyka liniowa stanowi ważną klasę operacji, których używa się aby manipulować kwantowymi stanami światła. W celu rozwiązania powyższego problemu wykorzystana została teoria niezmienników działań grup na przestrzeni Hilberta.

Więcej

Dodano Piątek, 27 czerwiec 2014, 03:35 CEST
Linki

https://journals.aps.o...rg/pra/