Loading slider...

Kontakt

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Polska

Sekretariat i księgowość Centrum otwarte są w dni robocze Pn-Pt 9:00-16:00.

Tel.: +48 22 847 09 20
Fax: +48 22 843 13 69

NIP: 525-000-92-81
REGON: 000844815
RIN-III-69/11
PIC: 996434053
ESP-ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP

E-mail

Najnowsze aktualności

Logo

Serdecznie zapraszamy na konferencje naukowe organizowane przez CFT PAN w 2020 roku.

Warsaw Quantum Information Week 20-24 kwietnia, w skład którego wchodzą: CTP Quantum Information Days 2020 (20-22 kwietnia) oraz Near-term Quantum Computing (22-24 kwietnia).

Naukowe sympozjum Relativistic Astrophysics, Theory and Observational Perspectives 2020, które odbędzie się w dniach 16-19 Czerwca 2020 roku.

Logo

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Link do strony EKN

Więcej

Logo

Tryb i zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

Więcej

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.

Więcej

Logo

Zaproszenie nr ZP/1/07/01/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 30 000, 00 Euro.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza przetarg nieograniczony nr. ZP/5/12/12/2019 na Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Identyfikator postępowania w Miniportalu: deb140f9-0532-43b2-b814-2db0227a3872.

Link do postępowania na Miniportalu

Link do opublikowanego ogłoszenia

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „VErTIGO" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji Nr DEC-2018/30/E/ST9/00698, zarejestrowanego pod numerem 2018/30/E/ST9/00698 (SONATA BIS). Kierownikiem projektu jest Prof. Wojciech Hellwing.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego "Near-term quantum computers: challenges, optimal implementations and applications". Projekt jest realizowany w ramach programu Team-Net finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Team liderem w projekcie jest dr Michał Oszmaniec. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marek Kuś.

Informacja o stosowanej polityce ochrony danych osobowych

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Więcej

Najnowsze publikacje

1. (2/2020) F. Baccari; R. Augusiak; I. Šupić; J. Tura; A. Acín;
Scalable Bell Inequalities for Qubit Graph States and Robust Self-Testing
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 10.1103/PhysRevLett.124.020402, 2020-01-17  🥇

2. (1/2020) Konrad Szymański; Karol Życzkowski;
Geometric and algebraic origins of additive uncertainty relations
JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 10.1088/1751-8121/ab4543, 2020-01-10  🥈

3. (80/2019) Katarzyna Roszak; Jarosław K. Korbicz;
Entanglement and objectivity in pure dephasing models
PHYSICAL REVIEW A, 10.1103/physreva.100.062127, 2019-12-23  🥉

4. (79/2019) Christian Schilling; Carlos L. Benavides-Riveros; Alexandre Lopes; Tomasz Maciążek; Adam Sawicki;
Implications of pinned occupation numbers for natural orbital expansions. I: Generalizing the concept of active spaces
NEW JOURNAL OF PHYSICS, 10.1088/1367-2630/ab64b0, 2019-12-20

5. (78/2019) Tomasz Maciążek; Adam Sawicki; David Gross; Alexandre Lopes; Christian Schilling;
Implications of pinned occupation numbers for natural orbital expansions. II: Rigorous derivation and extension to non-fermionic systems
NEW JOURNAL OF PHYSICS, 10.1088/1367-2630/ab64b1, 2019-12-20

6. (77/2019) Maciej Demianowicz; Remigiusz Augusiak;
Entanglement of genuinely entangled subspaces and states: Exact, approximate, and numerical results
PHYSICAL REVIEW A, 10.1103/PhysRevA.100.062318, 2019-12-16

7. (76/2019) Katarzyna Grabowska; Janusz Grabowski; Marek Kuś; Giuseppe Marmo;
Lie groupoids in information geometry
JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 10.1088/1751-8121/ab542e, 2019-12-13

8. (75/2019) Turski, Łukasz Andrzej
Edukacja i Demokracja Jesienią 2019
PAUZA AKADEMICKJA, 2019-12-12

9. (74/2019) Wildy, Conor; Czerny, Bożena; Panda, Swayamtrupta;
Quasar main sequence: A line or a plane
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2019A&A...632A..41W***10.1051/0004-6361/201935620, 2019-12-01

10. (73/2019) Ananta C. Pradhan; Swayamtrupta Panda; Mudumba Parthasarathy; Jayant Murthy; Devendra K. Ojha;
Correction to: A catalogue of 108 extended planetary nebulae observed by GALEX
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 10.1007/s10509-019-3712-z, 2019-12-01

Najbliższe seminaria

Cykl wykładów z Informatyki Kwantowej - CDT

Poniedziałek, 20 styczeń, godz. 18:00 CET

Quantum neural networks: a practical approach.

Dr hab. Piotr Gawron  (AstroCeNT)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 22 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Jonasz Słomka  (ETH Zurich)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 29 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr hab. Michał Matuszewski  (INSTYTUT FIZYKI PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 5 luty, godz. 12:10 CET

TBD

Dr hab. Michał Bejger  (CAMK PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 26 luty, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Radosław Wojtak  (DARK, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)

Szczegóły

Aktualności

Wspieramy & Uczestniczymy

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU)
Centrum popiera akcje KhanAcademy po polsku
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Konsorcjum Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem europejskiego programu Euraxess