Loading slider...

Kontakt

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Polska

E-mail

Tel.: +48 22 847 09 20
Fax: +48 22 843 13 69

NIP: 525-000-92-81
REGON: 000844815
RIN-III-69/11
PIC: 996434053
ESP-ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP

Najnowsze aktualności

Logo

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Link do strony EKN

Więcej

Logo

Tryb i zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

Więcej

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756, zarejestrowanego pod numerem 2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem projektu jest Prof. Bożena Czerny.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Protokoły samotestowania dla wielocząstkowych stanów kwantowych" realizowanego w ramach programu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownikiem projektu jest Prof. Remigiusz Augusiak.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w CFT PAN w ramach projektu badawczego "Near-term quantum computers: challenges, optimal implementations and applications". Projekt jest realizowany w ramach programu Team-Net finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Team liderem w projekcie jest dr Michał Oszmaniec. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marek Kuś.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „VErTIGO" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji Nr DEC-2018/30/E/ST9/00698, zarejestrowanego pod numerem 2018/30/E/ST9/00698 (SONATA BIS). Kierownikiem projektu jest Prof. Wojciech Hellwing.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego "Near-term quantum computers: challenges, optimal implementations and applications". Projekt jest realizowany w ramach programu Team-Net finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Team liderem w projekcie jest dr Michał Oszmaniec. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marek Kuś.

Informacja o stosowanej polityce ochrony danych osobowych

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Więcej

Najnowsze publikacje

Najbliższe seminaria

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 20 listopad, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Maciej Lisicki  (FUW)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 27 listopad, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Michał Oszmaniec  (CFT PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 11 grudzień, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Katja Sagerschnig  (Centrum Fizyki Teoretycznej)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 8 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Michał Tomza  (CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 22 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Jonasz Słomka  (ETH Zurich)

Szczegóły

Aktualności

Wspieramy & Uczestniczymy

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU)
Centrum popiera akcje KhanAcademy po polsku
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Konsorcjum Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem europejskiego programu Euraxess