Stara wersja strony CFT PAN znajduje się tutaj.

Kontakt

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Polska

E-mail

Tel.: +48 22 847 09 20
Fax: +48 22 843 13 69

NIP: 525-000-92-81
REGON: 000844815
RIN-III-69/11
PIC: 996434053
ESP-ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP

Najnowsze aktualności

Logo

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Link do strony EKN

Więcej

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.

Więcej

Logo

Decyzja dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty w CFT PAN, ogłoszonego 18 lipca 2019 roku w ramach projektu badawczego pt. "Dynamika gazów kwantowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr. UMO-2015/19/B/ST2//02820.

Więcej

Logo

Ogłoszenie do postępowania nr ZP/4/09/08/2019 w przedmiocie Dostawa i montaż mebli biurowych, kuchennych, zlewu i armatury oraz szafy archiwalnej, w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 30000,00 Euro

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Więcej

Najbliższe seminaria

W okresie wakacyjnym seminaria nie odbywają się. Zapraszamy na seminaria od października.

Aktualności

Katie Gimbar i jej odwrócona klasa - seria filmów popularnej amerykańskiej nauczycielki z polskimi napisami na portalu Hands-On Universe, Polska.

Więcej
W zakończonym właśnie konkursie granty badawcze NCN uzyskali dwaj pracownicy CFT PAN mgr Michał Oszmaniec w konkursie Preludium 5 i prof. Paweł Nurowski w konkursie Opus 5.

Więcej
CFT PAN wchodzi w skład konsorcjum realizującego interdyscyplinarny projekt badawczy "Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii", finansowany przez NCN w konkursie SYMFONIA 1.

Więcej
Prof. Lech Mankiewicz w Polskim Radiu Chicago 1030 WNVR

Więcej
Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie astrofizyki.

Więcej
Dwa nowe społecznościowe projekty naukowe na Zoouniverse.org: nietoperze i nowotwory.

Więcej
Nowa cząstka elementarna o masie około 125 GeV zaobserwowana przez eksperymenty ATLAS i CMS w CERNie.

Więcej
Projekt Gloria: przejście Wenus przed tarczą Słońca widziane z Cairns, Australia i z Sapporo, Japonia.

Więcej
Zapraszamy na seminarium, które wygłosi prof. J. Kijowski pt. Próba przystępnego wytłumaczenia o co chodzi w tej teorii względności.

Więcej

Wspieramy & Uczestniczymy

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU)
Centrum popiera akcje KhanAcademy po polsku
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Konsorcjum Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem europejskiego programu Euraxess