Loading slider...

Kontakt

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Polska

E-mail

Tel.: +48 22 847 09 20
Fax: +48 22 843 13 69

NIP: 525-000-92-81
REGON: 000844815
RIN-III-69/11
PIC: 996434053
ESP-ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP

Najnowsze aktualności

Logo

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Link do strony EKN

Więcej

Logo

Tryb i zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

Więcej

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.

Więcej

Logo

Zaproszenie nr ZP/6/10/12/2019 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 30 000, 00 Euro.

Więcej

Logo

Mgr Swayamtrupta Panda otrzymał stypendium Prezesa PAN przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe. Serdeczne gratulacje dla laureata oraz jego przełożonej prof. Bożeny Czerny.

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756, zarejestrowanego pod numerem 2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem projektu jest Prof. Bożena Czerny.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „VErTIGO" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji Nr DEC-2018/30/E/ST9/00698, zarejestrowanego pod numerem 2018/30/E/ST9/00698 (SONATA BIS). Kierownikiem projektu jest Prof. Wojciech Hellwing.

Link do strony koordynatora projektu

Więcej

Logo

Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN, finansowany przez MNiSW w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora.

Więcej

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora w CFT PAN w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Więcej

Najnowsze publikacje

Najbliższe seminaria

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 11 grudzień, godz. 12:10 CET

Parabolic geometries and the exceptional group G_2

Dr Katja Sagerschnig  (CFT PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 18 grudzień, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Rafał Ołdziejewski  (CFT PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 8 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Michał Tomza  (CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 22 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Jonasz Słomka  (ETH Zurich)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 29 styczeń, godz. 12:10 CET

TBA

Dr hab. Michał Matuszewski  (INSTYTUT FIZYKI PAN)

Szczegóły

Konwersatorium CFT PAN

Środa, 19 luty, godz. 12:10 CET

TBA

Dr Radosław Wojtak  (DARK, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen)

Szczegóły

Aktualności

Wspieramy & Uczestniczymy

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU)
Centrum popiera akcje KhanAcademy po polsku
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem Konsorcjum Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest członkiem europejskiego programu Euraxess