logo CFT   Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut naukowy kategorii A

english version | Strona BIP Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
strona główna
informacje ogólne
księgowość
sekretariat
pracownicy
praca w CFT PAN
RODO
regulaminy
zamówienia publiczne
po godzinach
po godzinach
drużyna biegowa
rada naukowa
badania naukowe
seminaria
granty badawcze
publikacje
doktoraty
szkoły doktorskie
praktyki i staże w CFT
działalność
edukacyjna
oferty pracy - postdoc
euraxess
kanał YouTube
dla mediów
media o nas
zdjęcia
jak tu dotrzeć?
pliki dla pracowników
odsyłacze
różne
różne
konferencje
biblioteka
klaster do obliczeń równoległych
WebMail
WebMail

Informacje Ogólne

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Więcej


Ogólne Informacje | Badania Naukowe | Regulaminy | Sprawozdania z działalności


Ogólne informacje o CFT

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk powstało 1 maja 1980 roku z inicjatywy prof. dr. hab. Iwo Białynickiego-Biruli, członka Polskiej Akademii Nauk, późniejszego wieloletniego dyrektora tej placówki. W ciągu pierwszych 12 lat swojego istnienia placówka nosiła nazwę Zakładu Fizyki Teoretycznej PAN. Centrum Fizyki Teoretycznej jest jedną z najmniejszych, a jednocześnie najprężniej działających placówek naukowych PAN.

Centrum prowadzi działalność naukową w kilku ważnych działach fizyki teoretycznej i astrofizyki. Są to:

  • Klasyczna i kwantowa teoria pola ze szczególnym uwzględnieniem elektromagnetyzmu i grawitacji.
  • Optyka kwantowa.
  • Podstawy mechaniki kwantowej i jej zastosowania do teorii informacji.
  • Termodynamika mezoskopowych układów kwantowych.
  • Fizyka nowych stanów materii.
  • Kosmologia.
  • Astrofizyka wysokich energii.
  • Rola nauki w społeczeństwie XXI wieku.
  • Neuroinżynieria.

Więcej...

Tematyka badań realizowanych w CFT PAN w 2019 roku.

Stan na dzień 01.01.2019
Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania
1 Badanie aspektów matematycznych i kosmologicznych ewolucji pól grawitacyjnych. Prof. J. Kijowski
2 Mechanika kwantowa układów nieliniowych i złożonych. Prof. M. Kuś
3 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji. Prof. K. Życzkowski
4 Termodynamika i dynamika mezoskopowych układów kwantowych. Prof. K. Rzążęwski
5 Astrofizyka wysokich energii. Prof. A. Janiuk
6 Nauka a społeczeństwo. Prof. Ł. A. Turski
7 Optoelektronika i automatyka w badaniach nad kontrolą i regulacją zachowań metodami neuroinżynierii. Prof. L. Mankiewicz
8 Topologiczne własności rozwiązań równania Diraca. Prof. I. Białynicki-Birula
9 Obserwacyjne ograniczenia na własności ciemnej energii. Prof. Bożena Czerny
10 Koneksje Cartana i specjalne geometrie kontaktowe. Prof. P. Nurowski
11 Topologia i geometria w mechanice kwantowej. Prof. A. Sawicki
12 Matemetyczna i numeryczna ogólna teoria względności oraz kosmologia. Prof. M. Korzyński
13 Nieklasyczne korelacje w złożonych układach fizycznych. Prof. R. Augusiak
14 Dyssypacja w układzie wielu ciał. Dr K. Pawłowski
15 Testowanie OTW i alternatyw za pomocą kosmicznych pół gęstości i prędkości galaktyk. Dr W. Hellwing
16 Ewolucja kwantowych układów otwartych a przejście kwantowo-klasyczne. Prof. J. Korbicz
Lp.Tytuł zadaniaKierownik zadania

Więcej...

Website support