Projekt badawczy zamawiany

Informatyka i Inżynieria Kwantowa

Informacje o projekcie

Tytuł projektu badawczego zamawianego: Inżynieria i Informatyka Kwantowa

Kierownik projektu: doc. dr hab. Lech Mankiewicz (CFT PAN)

Projekt zarejestrowany pod numerem: PBZ-MIN-008/P03/2003

Okres realizacji projektu: 28.11.2003 - 27.05.2007

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu: Raport końcowy.pdf

Raport z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej przez MNiSW: Kontrola.pdf


Projekt badawczy zamawiany "Inżynieria i Informatyka Kwantowa" realizuje konsorcjum stworzone w oparciu o Sieć Naukową Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji, kierowane przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W realizacji 42 tematów badawczych uczestniczą zespoły z 20 placówek naukowych.

Praca finansowana w ramach projektu

M. Horodecki, J. Oppenheim, A. Winter
"Partial quantum information"

została opublikwana w renomowanym czasopiśmie
Nature (vol 436/4 August 2005)


Placówki realizujące projekt przykładają dużą wagę do kształcenia młodej kadry naukowej i umacniania międzynarodowej pozycji Polski poprzez organizację prestiżowych konferencji naukowych, korzystając ze środków pochodzących ze źródeł niezależnych od projektu zamawianego. W styczniu 2004 zorganizowano we Wrocławiu Sympozjum Cryptography and Quantum Information oraz szkołę w Karpaczu. W obu konferencjach wzięło udział kilkudziesięciu wykładowców z całego świata oraz studenci z Polski i Europy. W czerwcu odbyły się dwie konferencje międzynarodowe: Open Systems and Quantum Information w Toruniu oraz Entanglement, Information & Noise w Krzyżowej pod Wrocławiem.

Webmaster: T.Sowiński