Rejestracja

 • Wystarczy wejść na stronę http://falling-walls.com/lab/applyold?location=27 (aktywna do 30 sierpnia 2017 r. włącznie) i wypełnić znajdujący się na niej formularz rejestracyjny.
 • W formularzu należy wybrać Falling Walls Warsaw.
 • Wpisać swoje dane osobowe oraz kontaktowe.
 • Podać powód dla którego chcemy aplikować do konkursu oraz opisać planowaną tematykę wystapienia.
 • Uploadować swoje CV w formacie PDF.

Uwaga: Pomyślnie zakończone zgłoszenie zawsze skutkuje stosowną informacją w oknie przegladarki oraz potwierdzeniem rejestracji wysłanym na podany adres email.

Po zakończeniu pierwszej tury konkursu i zebraniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń (30 sierpnia 2017) jury konkursu wybierze w ciągu miesiąca najlepsze wnioski i skontaktuje się z ich autorami.

Osoby wyłonione w pierwszej turze konkursu zostaną poproszone o przedstawienie swoich pomysłów podczas Warszawskiego finału Falling Walls Lab, który odbędzie się 4 października 2017 r.

Uwagi dla aplikujących

 • Uczestnik konkursu z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera lub równoważnym powinien go uzyskać nie dawniej niż 10 lat od momentu przystąpienia do konkursu.
 • Uczestnik konkursu z tytułem zawodowym magistra lub równoważnym powinien go uzyskać nie dawniej niż 7 lat od momentu przystąpienia do konkursu.
 • Uczestnik konkursu ze stopniem naukowym doktora lub równoważnym powinien go uzyskać nie dawniej niż 5 lat od momentu przystąpienia do konkursu.
 • Konkurs jest adresowany głównie do studentów uczelni wyższych, doktorantów oraz osób po doktoracie, nie posiadających habilitacji.
 • Uczestnik konkursu powinien mieć ukończone 18 lat.
 • Zgłoszenia do konkursu można wysyłać tylko do jednego Labu (najlepiej znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania) na raz. W przypadku nie zakwalifikowania się do konkursu w pierwszym etapie, w wybranym przez siebie Labie, można zgłosić się do innego Labu w tym samym roku konkursu. Jeśli jednak uczestnik konkursu został zakwalifikowany do eliminacji krajowych nie może ponownie aplikować do innego Labu w danym roku konkursu.
 • Wszystkie wystąpienia w ramach konkursu będą odbywały się w języku angielskim.