Seminarium z Podstaw Fizyki

Program Seminarium:

Przedmiotem środowego seminarium są Wielkie Zasady Fizyki.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium, oczekując zgłaszania się chętnych, zwłaszcza doktorantów, do wygłaszania referatów.

Poniżej zamieszczamy proponowaną listę zagadnień, które chcielibyśmy przedstawić w trakcie seminariów.

Proponowane tematy wykładów:

 • Atomowa budowa materii: liczba Avogadro, doświadczenie Perrin'a etc.
 • Promieniowanie ciała idealnie czarnego, stała Plancka, łącznie z pomiarami satelitarnymi.
 • Efekt fotoelektryczny, kwant energii.
 • Zasada wariacyjna i Twierdzenie E. Noether.
 • Symetria w fizyce, (dwa seminaria) grupy dyskretne i ciągłe.
 • Analiza wymiarowa.
 • Równania Maxwella.
 • Budowa atomu, jądro atomowe, doświadczenie Rutheford'a.
 • Cząstki elementarne w strukturze materii, cząstki modelu standardowego, fermiony, bozony.
 • Mechanika kwantowa a zmienne ukryte, nierówności Bella, doświadczenia, Clauder, Aspect.
 • Ewolucja Wszechświata, prawo Hubble'a, promieniowanie tła, ciemna materia.
 • Teoria względności, testy doświadczalne.
 • Przejścia fazowe, teoria skalowania, spontaniczne łamanie symetrii.
 • Zdegenerowane gazy Fermiego i Bosego, nadciekłość i nadprzewodnictwo.
 • Skorelowane stany wielu ciał: Kwantowy efekt Halla, Izolatory Topologiczne itp.

Serdecznie zapraszamy!

Marek Kuś
Łukasz A. Turski
Aleksander Wittlin
Mariusz Gajda