(Przyszłe seminaria IKW) (A)

Cykl wykładów z informatyki kwantowej

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.

Introduction to quantum computing

które wygłosi:

Prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański

(FUW)

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada 2018 roku
o godz. 18:00 MIMUW Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa

Mgr Paweł Gora
Prof Adam Sawicki
Prof Rafał Demkowicz-Dobrzański
Mgr Dawid Kopczyk
Mgr Witold Kowalczyk
Dr Piotr Migdał
Mgr Mateusz Macias