(Przyszłe seminaria GRR) (A)

Seminarium Geometria i Równania Różniczkowe

Instytut Matematyczny PAN
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Obecnie brak tematu nowego seminarium.

prof. Paweł Nurowski (CFT)
prof. Bronisław Jakubczyk (IMPAN)
dr Wojciech Kryński (IMPAN)

[ Wygłoszone seminaria ]
Data Tytuł
2017-03-01 Projective geometry and quaternionic Feix-Kaledin construction
Aleksandra Borówka (IM UJ)